Arnum vandværk leverer vand
til 433 forbrugere

Vandværket leverer ca. 91.000 m3 vand
til forbrugerne

Vandets hårhed er 9,9 grader dH

Sådan kommer du i kontakt:

Arnum Vandværk Poppelvej 1, Arnum Mail: arnumvand@gmail.com

Bestyrelse

Bestyrelsen for Arnum Vandværk findes under fanen "kontakt"

Vandværket

Ved ledningsbrud kontakt venligst vandværket hurtigst muligt

 

 Oplever du driftsforstyrrelser, ledningsbrud o.lign. kontakt tlf. 61694312

 Alle henvendelser omkring måleraflæsning, afregning, flytning eller melding      målerudskiftning bedes rettet til  :

 Vandværkernes EDB service, Højmarksvej 26, 6670 Holsted - Telefon 75 39 32 55   Fax  75 39 11 04   post@vand-edb.dk

  www.vand-edb.dk - her kan du også indberette online.