Arnum vandværk leverer vand
til 433 forbrugere

Vandværket leverer ca. 91.000 m3 vand
til forbrugerne

Vandets hårhed er 9,9 grader dH

Velkommen til Arnum vandværk

Frisk vand til sognet siden 22. juni 1934 hvor lokale kræfter stifter andelsselskabet, gennem årerne er mere end 430 forbrugere blevet tilsluttet og forsynet med rent vand i Arnum, Højrup og opland. Alle matrikler tilsluttet værket udgør efter andelsprincippet, ejerkredsen , så det er også dit vandværk.

Til dagligt sørger vandværkets bestyrelse for at der er rent vand i hanen hos dig. Bestyrelsen består af 5  frivillige andelshavere valgt for en toårig periode af andelsselskabets generalforsamling.

Vort moderne vandværk på Poppelvej 1 pumper årligt ca. 90000 kubikmeter vand ud på ledningsnettet, via løbende kontrol af vandet flere gange årligt på, tilfældige udvalgte steder på nettet. Sikrer vi at dit vand altid er i fineste kvalitet der overholder alle grænseværdier. Du kan her på siden finde den seneste rapport under fanen Vandprøver. Vandets hårhed er 9,9