Arnum vandværk leverer vand
til 433 forbrugere

Vandværket leverer ca. 91.000 m3 vand
til forbrugerne

Vandets hårhed er 9,9 grader dH

Vandprøve:

Klik på nedenstående link der sender dig videre til vandværkets seneste vandprøver på Jupiterdatabasen:

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=116026

 

Der analyseres hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Derudover analyseres for et evt. indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.