Arnum vandværk leverer vand
til 433 forbrugere

Vandværket leverer ca. 91.000 m3 vand
til forbrugerne

Vandets hårhed er 9,9 grader dH

Kontakt:

Andelsselskabet Arnum Vandværk

Poppelvej 1, Arnum

DK-6510 Gram

tlf. +45 71747650

Administration    
Formand:     John Degn Jessen
Kasserer:     Heidi Skovby
   
Vi kontaktes pr. mail:    
   
Drift    
Næstformand:     Johnny Madsen
Driftansvarlig:     Bent Johansen
Bestyrelsesmedlem:     Torben Skovby

  

 

 

 

 

 

 

Ved driftsforstyrrelser og ledningsbrud:

Nødtelefon: +45 6169 4312 eller +45 9244 4340