Arnum vandværk leverer vand
til 433 forbrugere

Vandværket leverer ca. 91.000 m3 vand
til forbrugerne

Vandets hårhed er 9,9 grader dH

 

Takstblad 2019

Driftsbidrag (forbrugsafgifter)        Excl. moms  Incl. moms 
Fast årlig afgift pr. måler  kr      625,00     781,25
Målerafgift - årligt pr. vandmåler fra Qn 1,5 - 5 m3   kr           -          -
Målerafgift - årligt pr. vandmåler fra Qn 6 - 10 m3    kr           -          -
Målerafgift - årligt pr. vandmåler større som Qn 10 m3  kr           -          -
For målr med impulsgiver betales udover målerafgift en årlig afgift på  kr           -          -
Vandpris pr. m3  kr         3,00        3,75
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (vandskat)  kr         6,18        7,73
Drikkevandsafgift pr. m3  kr         0,19        0,24

Driftsbidrag opkræves i 2 rater med a´conto 1/2 årlig (Januar - Juli måned)


Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)          Excl.  moms     Incl. moms
Hovedanlægsbidrag:  kr 
Område 1 By  kr      6820,00   8525,00
Område 2 Landet  kr    15200,00 19000,00
Område 3 Udenfor forsyningsområde  kr
De faktiske omk. til fremføring til ejendommen, tillagt bidraget til hovedanlæ.  kr
Andel til hovedanlæg i område 1-2-3 pr. ejendom  kr      3230,00    4037,50
Forsyningsledningsbidrag i område 1 pr. ejendom  kr      1990,00    2487,50
Forsyningsledningsbidrag i område 2 pr. ejendom  kr    10370,00  12962,50
Stikledningsbidrag område 1+2+3  kr      1600,00    2000,00

Alle til tilslutnings priser skal betales inden tilslutningen påbegyndes

Gebyr         excl. moms    Incl. moms
Rykkergebyr 1. rykker   kr    150,00  Momsfrit
Rykkergebyr 2. rykker  kr    200,00  Momsfrit
Aflæsning af vandmåler   kr    200,00  Momsfrit
Flyttegebyr  kr    200,00    250,00
Opsætning af ny vandmåler efter frostsprængning   kr Efter Regning
Genåbningsgebyr + ekstra udgifter  kr    1000,00   1250,00
Målerundersøgelse (på grundejers foranledning)  kr  Efter regning


 

 

 

 

 

 

Generel information:

Opkrævning og tidspunkter er: Årsopgørelse og 1. a´conto januar mdr./betaling februar/ 2. a´conto juli/betaling august mdr.

Driftsbidraget opkræves af: Vandværket / Provas / SE / Vandværkernes EDB Service

 

Der udsendes selvaflæserkort til vandmåler medio dec.

Årsopgørelsen udsendes sammen med a´conto opkrævning januar måned.

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for Vandforsyningen.

Hold øje med dit vandforbrug, aflæs måleren min. en gang i måneden, så undgår du et stort vandspild.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Bimålere: Leveres og vedligeholdes af Provas (Haderslev forsyning) Fjordagervej 32, 6100 Haderslev.

Ansøgning om Bimåler kontakt Provas. tlf. 73 520 520  www.provas.dk

Gyldigheds periode d. 1/1-2018 til 31/12-2018